Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / O projektu / Softwarové řešení / Co je SFX

Co je SFX

 

SFX patří do skupiny tzv. link serverů. Úlohou link serveru je nabídnout co nejúplnější a nejpřesnější nabídku přidaných služeb k danému dokumentu. Link servery slouží v knihovnách jako zastřešující nástroje pro nabídku on-line služeb. Jakmile čtenář nějakým způsobem získá bibliografické informace k žádanému dokumentu (vyhledáním v katalogu knihovny či jiné bibliografické databázi, získáním citace v nějakém článku, přednášce apod.), link server nabídne čtenáři úplný seznam relevantních on-line služeb, které k tomuto dokumentu knihovna nabízí: aktuální výpůjční status s možností rezervace, abstrakt nebo plný text, elektronické dodání dokumentu, recenze v internetovém knihkupectví, encyklopedické informace o autorech, související dokumenty na WWW, apod.

Tyto služby link servery nabízí díky rozsáhlé znalostní bázi, ve které jsou uloženy informace nebo algoritmy, podle kterých je možné získat URL vedoucí na relevantní služby pro určitý dokument. Bibliografické údaje o žádaném dokumentu jsou na link servery přenášeny ve standardizovaném formátu URL - OpenURL.

Pomocí serveru SFX je také automaticky generován seznam elektronických časopisů, které mají uživatelé Knihovny PF UK k dispozici. Tento seznam e-časopisů mohou zájemci prohledávat přímo z portálu oborové brány Právo.

 

Akce dokumentů