Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / O projektu / Cíle projektu / Cíle oborové brány Právo

Cíle oborové brány Právo


Oborová brána Právo je určena zejména studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UK a její cíle jsou následující:

 • umožnit z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, plnotextové databáze atd.) z oboru právo, které jsou k dispozici na Univerzitě Karlově v Praze (volné i licencované)

 • usnadnit prohledávání různých zdrojů prostřednictvím tzv. přednastavených skupin zdrojů. Výsledky vyhledávání jsou poté sloučeny na základě vztahů mezi záznamy pomocí dynamických klastrů a faset, což usnadní uživateli další práci s vyhledanými záznamy

 • napomoci při získání plného textu, abstraktu nebo informace o dostupnosti k vyhledanému záznamu pomocí tzv. přidaných služeb SFX

 • díky serveru SFX získat úplný seznam elektronických časopisů, které jsou k dispozici uživatelům z PF UK v odborných databázích

 • po registraci poskytnout uživatelům brány Právo další výhody (mohou si sami vytvářet vlastní seznamy oblíbených zdrojů, ukládat záznamy i dotazy, nastavovat preferované zobrazení atd.).

 • co nejvíce uživatelům brány Právo usnadnit samostatnou tvorbu rešerší na různá témata z oboru právo

Přednastavené skupiny zdrojů

Zdroje, o kterých se domníváme, že je výhodné prohledávat je společně, jsou shromážděny do tzv. předvybraných skupin. Tyto skupiny zdrojů jsou vytvářeny proto, aby uživatelům usnadnily orientaci ve zdrojích i vlastní vyhledávání.

Ve Vyhledávači brány Právo byly vytvořeny tyto skupiny zdrojů: 

 • Licencované databáze PF UK - právo -  tato skupina zdrojů je určena pouze pro uživatele z Univerzity Karlovy v Praze k paralelnímu prohledávání oborových databází. Jedná se např. o databáze HeinOnline, Kluwer Law Online, EZB – právo.
 • Licencované databáze PF UK - víceoborové - databáze EBSCO, ProQuest, SpringerLink atd.  

 • Právo v Primo Central - licencovaný zdroj, specializuje se na odborné a vědecké dokumenty.
 • Právnické knihovny v ČR – souběžně lze prohledávat katalogy vybraných knihoven s právnickou literaturou, např. katalog knihovny PF UK, knihoven Masarykovy univerzity v Brně atd.
 • Volně přístupné zdroje – tato skupina zdrojů je určena k paralelnímu prohledávání všem zájemcům bez ohledu na jejich působiště. Do této skupiny je zařazen Google Book Search, Google Scholar, Wikipedia.
 • Digitální knihovna – v této skupině jsou k dispozici volně přístupné zdroje - digitalizované historické prameny české právní vědy v systému DigiTool.

Typy zpřístupňovaných zdrojů

Zdroje, které brána Právo zpřístupňuje, lze rozdělit na volně dostupné a licencované.

 • Volně dostupné zdroje zařazené do brány Právo může využívat každý návštěvník portálu, bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v Knihovně PF UK.
 • Licencované zdroje jsou předplacené Právnickou fakultou či Univerzitou Karlovou v Praze pouze pro studenty, akademické pracovníky a zaměstnance školy.

Přístup do databází

Do licencovaných databází mohou vstupovat uživatelé dvěma způsoby:

 • přímý přístup (je vázán na IP adresu) je možný ze všech počítačů v síti Univerzity Karlovy v Praze či Právnické fakulty UK.
 • vzdálený přístup lze realizovat odkudkoliv na základě přihlášení k účtu. Jako jméno a heslo slouží údaje z průkazu studenta či zaměstnance školy.

Obdobný projekt

Virtuelle Fachbibliothek Recht – http://www.vifa-recht.de

Virtuelle Fachbibliothek Recht je realizován Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz ve spolupráci s řadou knihoven a vysokých škol. Financován je Deutsche Forschungsgemeinschaft. Portál je zaměřen na vyhledávání ve zdrojích z oblasti práva, zejména na německé právo a právo Evropské unie. Mezi nejčastěji používané služby patří vyhledávání článků v časopisech a hledání zdrojů na internetu.

 

Akce dokumentů