Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Nápověda / Můj prostor / Registrovaní uživatelé

Registrovaní uživatelé

Můj prostor pro registrované uživatele

Záložka Můj prostor je určena pro práci s vyhledanými záznamy zejména registrovaným uživatelům, kteří si zde mohou vytvářet vlastní skupiny zdrojů, ukládat vyhledané záznamy pro další využití a nastavit si parametry zobrazování výsledků hledání. K dispozici jsou nabídky: e-schránka, Moje zdroje, Moje e-časopisy, Uložené dotazy a Předvolby. Registrovaní uživatelé mají uložené záznamy a všechny vytvořené složky k dispozici i při dalším přihlášení. Neregistrovaní uživatelé mohou se záznamy ve složce Můj prostor (v košíku) pracovat pouze do ukončení práce v MetaLib.

Přehled použitých ikon

 

add_favorite

uložení záznamu do košíku

delete

vymazání záznamu z košíku či jiné složky, odstranění databáze ze schránky nebo skupiny zdrojů

save_as

uložení všech záznamů z právě prohlížené složky do nové složky

clear

smazání celé složky, vymazání celé schránky nebo skupiny zdrojů

sfx

přístup k SFX službám (plný text článku, ověření dostupnosti dokumentu atd.)

save

uložení záznamu na svém počítači

send

odeslání záznamu na e-mail

new_group

vytvoření nové složky

sipka-l

zkopírování záznamů z košíku do zvolené složky

sipka-p

zkopírování záznamů ze složky do košíku

sipka-double

zobrazí se stávající pořadí vašich skupin zdrojů

sipka-h

přesune vybranou skupinu zdrojů nahoru

sipka-d

přesune vybranou skupinu zdrojů dolů

razeni-skupiny

seřazení skupin zdrojů abecedně podle názvů

rename

přejmenování skupiny zdrojů nebo úprava jejího popisu

move

kopírování zdroje ze schránky do nové skupiny zdrojů

alert

vytvoření avíza z uloženého dotazu

edit_alert

možnost editace avíza

del_alert

smazání již vytvořeného avíza

E-schránka

 • umožňuje pracovat se záznamy, které jste vložili do schránky v průběhu vyhledávání pomocí ikonky add_favorite
 • uložené záznamy můžete dále třídit do složek – ikonka save_as
 • jednotlivé záznamy můžete ze složky mazat ikonou delete, celou složku smažete pomocí košíku clear
 • vybrané záznamy si můžete odeslat e-mailem nebo uložit na svém PC
 • i zde můžete využít u jednotlivých záznamů tlačítko SFX sfx - umožňuje využít tzv. přidané služby (získat plný text dokumentu, ověřit si jeho dostupnost atd.)
 • můžete si nastavit různou formu zobrazení
 • přepnete-li ve schránce do zobrazení Pokročilé, rozbalí se košík a přehled vámi vytvořených složek. I zde můžete pracovat se složkami i jednotlivými zdroji.

 

mujprostor2

 

Moje zdroje

 • v této složce si můžete vytvářet vlastní skupiny zdrojů (přednastavené skupiny) ze zdrojů, které jste si vybrali a uložili pomocí ikonky add_favorite v průběhu Profi hledání
 • skupiny zdrojů si můžete pojmenovávat, uložit (ikonka save_as) a využívat je při zadávání dotazů ve Snadném či Profi hledání
 • můžete si vytvořit novou složku (skupinu zdrojů) – ikonka new_group a sami si můžete určovat pořadí, ve kterém se vaše skupiny zdrojů zobrazí – ikonka sipka-double nebo přesouvat zdroje do jiných skupin – ikonka move
 • můžete si také přejmenovat skupinu zdrojů či upravit její popis – ikona rename, odstranit jednu databázi delete či celou schránku nebo skupinu zdrojů clear
 • vámi vytvořená skupina zdrojů se zobrazí ve vyhledávači ve Snadném i Profi hledání jako další přednastavená skupina zdrojů, ovšem pouze pro vás

 

mujprostor3

Moje e-časopisy

 • v této složce si můžete vytvářet vlastní seznam e-časopisů, které jste si vyhledali ze seznamu licencovaných i volných e-časopisů
 • časopisy vybíráte ze seznamu pomocí ikonky Metalib
mujprostor4

 

 • ve složce Moje e-časopisy můžete se svým seznamem e-časopisů dále pracovat
 • i zde můžete využít u jednotlivých e-časopisů tlačítko SFX - sfx - umožňuje využít tzv. přidané služby (získat plný text dokumentu, ověřit si jeho dostupnost atd.)
 • pomocí ikonky delete můžete smazat e-časopis z této složky
 • nebo můžete odstranit celý obsah složky Moje e-časopisy pomocí ikonky clear

 

mujprostor5

 

Uložené dotazy

 • do této složky si můžete ukládat vámi provedené dotazy, které byste chtěli využít při dalším vyhledávání
 • provedené dotazy lze uložit do Mého prostoru pouze z Profi hledání, v záložce Předchozí vyhledávání pomocí ikonky add_favorite
 • s uloženými dotazy můžete provádět následující operace:
 • kliknutím na formulaci dotazu lze dotaz znovu spustit a zobrazit aktuální výsledky vyhledávání
 • kliknutím na počet prohledávaných zdrojů získáte seznam databází, v nichž bylo vyhledávání provedeno
 • pomocí ikonky alert můžete vytvořit z uloženého dotazu Avízo
 • pomocí ikonky edit_alert můžete editovat vytvořené Avízo nebo ho můžete pomocí ikonky del_alert smazat
 • ikonkou delete odstraníte uložený dotaz z části Uložené dotazy

 

mujprostor6

 

Vytvoření Avíza

 • ve složce Uložené dotazy si můžete vytvořit tzv. Avízo - ikonka alert, vyhledávač brány Právo bude ve stanovených časových intervalech provádět dotaz za vás a o výsledku budete informováni e-mailem
 • ve formuláři vyplníte název avíza, váš e-mail, zda chcete dostávat zprávu i v případě nulových výsledků, časový interval, ve kterém se bude avízo provádět, vyberete zdroje pro avízo a formulář uložíte

 

mujprostor7

 

Předvolby

 • registrovaní uživatelé si mohou v MetaLib nastavit vlastní předvolby
 • z nabídky si můžete vybrat tyto úpravy zobrazení v bráně Právo
 • portál - pokud mají uživatelé možnost v MetaLib využívat více portálů
 • jazyk - většinou existuje volba mezi angličtinou a češtinou
 • zobrazit seznam zdrojů - vyberete si preferovaný způsob zobrazení seznamu zdrojů (tabulkové nebo stručné zobrazení)
 • zobrazit výsledky vyhledávání - vyberete si preferovaný způsob zobrazení výsledků vyhledávání (tabulkové, stručné nebo úplné zobrazení)
 • počet záznamů na stránce - můžete si nastavit počet vyhledaných záznamů, které se vám budou zobrazovat na jedné stránce (10, 20 nebo 30)


mujprostor8

Akce dokumentů