Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Digitální knihovna

Digitální knihovna

Digitální knihovnu lze prohledávat nejen samostatně, ale i prostřednictvím vyhledávače UKAŽ.

    

Vstup do Digitální knihovny

V Digitální knihovně UK DigiTool najdete Historickou sbírku knihovny Právnické fakulty UK. Jedná se o digitalizované historické prameny české právní vědy uložené v Knihovně PF UK. 

Digitalizovaná sbírka obsahuje:

  • Lectura super secunda parte secundi libri Decretarium (1487)
  • Práva a zřízení zemská Království Českého (1564)
  • Práva městská Království Českého (1579)
  • Obnovené právo a zřízení zemské dědičného Království Českého (1627)
  • Nové právo útrpné a hrdelní (1708)
  • Constitutio criminalis Theresiana (1769)
  • Všeobecný řád soudní (1781)
  • Zákonník říšský z let 1849-1852, 1860-1918, česká verze

Sbírka je volně přístupná všem zájemcům a lze k ní přistupovat buď přímo ze systému DigitTool, nebo z jednotlivých záznamů dokumentů vyhledaných v katalogu Knihovny PF UK.


Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) jsou uloženy v Repozitáři závěrečných prací a v Digitálním repozitáři UK.

Vstup do Repozitáře závěrečných prací

Repozitář závěrečných prací UK je budován od roku 2006, nejprve v systému DigiTool, od roku 2013 je součástí informačního systému UK. Právnická fakulta UK má v tomto repozitáři podchycené VŠKP od roku 2007. Repozitář je oficiálním nástrojem pro prezentaci VŠKP studentům, zaměstnancům UK i veřejnosti. K plným textům VŠKP se dostanete nejen přímo z tohoto repozitáře, ale i z jednotlivých záznamů VŠKP vyhledaných v katalogu Knihovny PF UK.  Pro přístup k plným textům VŠKP je nutné se přihlásit!

Vstup do Digitálního repozitáře UK

V Digitálním repozitáři UK jsou závěrečné práce od 27.2.2017. Starší kvalifikační práce budou postupně doplňovány. Zobrazení plných textů je volně přístupné bez nutnosti přihlášení. Pro přístup k pracem s omezeným přístupem bude doplněno přihlašování účty UK, resp. federativní autentizace.

Akce dokumentů
Oborové brány spadající pod JIB:
Knihovnictví a informační věda | Musica | Umění a architektura | Technika | Mezinárodní vztahy