Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Digitální repozitáře

Digitální repozitáře

Digitální repozitáře lze prohledávat nejen samostatně, ale i prostřednictvím vyhledávače UKAŽ.

V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ UK (DigiTool) najdete Historickou sbírku knihovny Právnické fakulty UK. Jedná se o digitalizované historické prameny české právní vědy uložené v Knihovně PF UK. 

VSTUP DO DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Digitalizovaná sbírka obsahuje:

  • Lectura super secunda parte secundi libri Decretarium (1487)
  • Práva a zřízení zemská Království Českého (1564)
  • Práva městská Království Českého (1579)
  • Obnovené právo a zřízení zemské dědičného Království Českého (1627)
  • Nové právo útrpné a hrdelní (1708)
  • Constitutio criminalis Theresiana (1769)
  • Všeobecný řád soudní (1781)
  • Zákonník říšský z let 1849-1852, 1860-1918, česká verze

Sbírka je volně přístupná všem zájemcům a lze k ní přistupovat buď přímo ze systému DigitTool, nebo z jednotlivých záznamů dokumentů vyhledaných v katalogu Knihovny PF UK nebo ve vyhledávači UKAŽ.

Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) jsou uloženy v DIGITÁLNÍM REPOZITÁŘI UK.

VSTUP DO DIGITÁLNÍHO REPOZITÁŘE UK

Digitální repozitář UK je vytvářen na základě Opatření rektora č. 13/2017. V repozitáři jsou zpřístupňovány závěrečné práce od roku 2006. Zobrazení plných textů je volně přístupné bez nutnosti přihlášení. Pro přístup k pracem s omezeným přístupem je třeba se přihlašovat účty UK. K plným textům VŠKP se dostanete nejen přímo z tohoto repozitáře, ale i z jednotlivých záznamů VŠKP vyhledaných v katalogu Knihovny PF UK a ve vyhledávači UKAŽ.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Digitálním repozitáři UK nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.

Akce dokumentů